Người liên hệ: Ms. Jutta Huang

Tên Công ty: HealthyIsland Enterprise Co., Ltd.

Địa chỉ: 3F, No. 2, Lane 49, Guo Xiao Rd.,

Xindian District,New Taipei City, Taiwan.

Số điện thoại : +886-2-8914 6669+886-2-8914 6669

Số Fax: +886-2-2918 1610

Số di động :+886(0)919 191598

E-mail: weili2368@yahoo.com           

            sales@healthyisland.com.tw

Website: www.healthyisland.com.tw

Skype: fcf.huang

Nguồn: vietnamexport.com