Công ty xuất nhập khẩu ORAKER KFT có nhu cầu mua 500 bộ lọc khí ( Air Filter ) và 1000 bộ lọc xăng ( Fuel Filter ) dùng cho máy cày nông nghiệp.

Doanh nghiệp , các nhân Việt Nam có thể cung cấp các mặt hàng trên quan tâm xin liên hệ với:

Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Email: hu@moit.gov.vn

Tel: +36 1 343 0963 ext 117

Fax: +36 1 3528798

Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Nguồn: Vietnamexport.cpm