Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị liên hệ trực tiếp với đối tác Hungary qua địa chỉ sau:

J-Hesmón Bt.

Địa chỉ: H-9030 Győr, Fenyőszer utca 22.

Người liên lạc: Mr. György Józsa

Mobile: +36709428044

Email: jozsa.gyorgy@upcmail.hu

Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Nguồn: vietnamexport.com