Chemical composition (EN1774)

Guaranteed analysis (in %)

ZAMAK 5

ZL5/ZL0410

ZnAI4Cu1

AI

3.8-4.2

Cu

0.7 - 1.1

Mg

0.035 - 0.06

Pb

≤ 0.003

Fe

≤ 0.020

Cd

Sn Si Ni

≤ 0.003

≤ 0.001

≤ 0.02

≤ 0.001

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và khả năng cung cấp Zamak 5, đề nghị liên hệ trực tiếp với khách hàng qua địa chỉ sau:
MAG Kereskedlemi és Szolgáltató Bt.
Add: 1022 Budapest, Felvinci u.l5.
Contact person: Mr. Reti iLdiko
Mobile: +36 20 975 1468
Email: ildiko.reti@sunhillmedia.eu
Nguồn: vietnamexport.com