Doanh nghiệp Middle East Stationery ( KMES ) chuyên kinh doanh các loại văn phòng phẩm cần tìm nhà cung cấp từ Việt Nam cho thị trường Kuwait và Trung Đông.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ với: Mr. Abdul Rahman AL-Zaben (965-97997789) Mob.: +965-9799-7789 Tel. : +965-2244-3320 Fax : +965-2244-3320 Email: kmes_co@hotmail.com

Nguồn: VietnamExport.com