Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ với Tham tán Thương mại - Bộ phận Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait để có thêm chi tiết. Email: lebangoc11@yahoo.com, kw@moit.gov.vn Phone/Viber/What up: +965 67739067

Nguồn: vietnamexport.com