Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau đây:

Tên DN: EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV

Địa chỉ: Gral Maclovio Herrera 88, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih

Telephone: (+52- 627)  522 2266

E-mail: mauriciovillelap@hotmail.com

Website: www.vidi.com.mx

Representative:

Mauricio Villela Padilla

Position: Gerente general

E-mail: mauriciovillelap@hotmail.com

 Khi doanh nghiệp gửi thông tin (company profile) cho khách hàng, email đầu tiên, xin vui lòng c.c cho Thương vụ để khách biết nguồn thông tin.

Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Mexico

Trade Office - Embassy of Vietnam in Mexico

Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo

C.P.11560, México D.F.

Tel: (+52-55) 5254 0024

Fax: (+52-55) 5254 0023

Email: mx@moit.gov.vnvietrade.mexico@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vietrade.enmexico

http://en.vietnamexport.com/

 

Nguồn: VietnamExport.com