Công ty có website: www.DesignerFurnitureWarehouse.com

Doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam từ ngày 26/11/2018 (TP Hồ Chí Minh) để tìm hiểu thị trường và thăm một số nhà máy sản xuất.

Doanh nghiệp VN nào quan tâm đề nghị liên hệ với chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston để được kết nối

Email: houston@moit.gov.vn

Lưu ý:

- Doanh nghiệp cần gửi thông tin đầy đủ: website giới thiệu sản phẩm và/hoặc các tờ rơi, presentation quảng bá.

- Thư cần ghi rõ họ tên đầy đủ, chức vụ trong công ty của người liên hệ. Nếu có thể được tránh dùng các địa chỉ thư từ gmail hay yahoo.

- Thương vụ sẽ xác nhận nếu nhận được thông tin

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Nguồn: Vietnamexport.com