Name of product: 100% Natural Rubber and in natural rubber color.

Specification: 25mm x 1.2mm, 32mm x 1.2mm, and 38mm x 1.2mm.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Philippines theo địa chỉ email: ph@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Philippines

Nguồn: Vietnamexport.com