Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ với Thương vụ VN tại Cộng hòa Séc theo địa chỉ:

  Vietnamské obchodní oddelení

  Rasínovo nábrezí 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

  E-mail: cz@moit.gov.vn

  ĐT: 00420 224 942 235; 0042 775 325 870

Thương vụ Việt Nam tại Czech

Nguồn: Vietnamexport.com