Khối lượng cần mua khoảng 100 tấn. Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp đề nghị liên hệ trực tiếp với khách hàng qua địa chỉ sau::

Ông Jose Antonio Camara,

Head of Logistics,

Interquim S.A.

Tel:        +34 968 012 000

Mob:     +34 650 025 637

Email: jacamara@ferrer.com

Nguồn: vietnamexport.com