Số lượng: không hạn chế.

Tiêu chuẩn: Độ dài quả ớt từ 3-5 cm, màu đỏ tươi.

Thời gian giao hàng: Giao hàng hàng ngày tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh xuất khẩu ớt, đủ năng lực xuất khẩu nếu quan tâm đề nghị liên hệ:

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Côn Minh.

Mr Hùng:

ĐT: 008613211726358. Email: mardvn68@yahoo.com hoặc conminh@moit.gov.vn

Nguồn: vietnamexport.com