Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ:

Ông David Holgate

Giám đốc, Refractory and Ceramic

Tel: +61 3 9560 4477

Di động: +61 418 259 293

Fax: +61 3 9560 0989

Email: refceram@refceram.com.au

Website: http://www.refractoryandceramic.com.au/

Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nguồn: Vietnamexport.com