Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc.

Địa chỉ: 9 Poate, Centennial Park, NSW 2021

Điện thoại: +61 2 9361 5898/ +61 2 9356 4869

Email: au@moit.gov.vn; vntrade@bigpond.net.au

Fax: (612) 9211-6653             

Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nguồn: Vietnamexport.com