Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ:

Công ty I2b Sarl

Địa chỉ: 4 Rue Ahmed Chérifi,Kouba, Alger

Tel: + 213 21 28 41 13/18; Fax: + 213 21 28 4115

Email: i2b@algeriatenderccom; Website: www.algeriatenders.com

VietnamExport.com