Công ty nào cung cấp được mặt hàng trên có thể liên hệ trực tiếp với công ty tại địa chỉ:

Av. Las Condes 9460, Las Condes, Santiago, Chile

Điện thoại: (56-2) 241 95 835

Mail: jcilharreborde@sietehermanas.cl

hoặc Thương vụ Việt Nam tại Chile để được hỗ trợ:

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email: cl@moit.gov.vn.

Điện thoại: (56-9) 8920 1942

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Nguồn: Vietnamexport.com