Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Panama để cung cấp thông tin chi tiết

Tham tán Thương mại Lưu Vạn Khang

Email: pa@moit.gov.vn

Viber hoặc Whatsapp: +507 67055115

Thương vụ Việt Nam tại Panama

Nguồn: Vietnamexport.com