- Đối tác Nhật Bản cần tìm kiếm công ty của Việt Nam có khả năng sản xuất và cung cấp mặt hàng khăn bông.

- Doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu sử dụng năng lượng sinh khối từ nhiên liệu lỏng (như dầu cọ, dầu thực vật,...) cần tìm kiếm đối tác của Việt Nam.

Công ty nào có khả năng đáp ứng nhu cầu trên, đề nghị liên hệ với Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka Nhật Bản theo email: quyenhabct@gmail.com

Nguồn: Vietnamexport.com