Doanh nghiệp Việt Nam, quan tâm liên hệ:

Mr. Yi jun - Công ty hữu hạn Yixian Guangzhou

Email: 670834413@qq.com

P/s: Có thể giao dịch được bằng tiếng Anh

Nguồn: Vietnamexport.com