Quý Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ trực tiếp với đối tác Séc hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Séc theo địa chỉ:

Vietnam Trade Office in Czech

Rasinovo nabrezi 38, 128 00 Praha 2

Czech republic

Tel: +420 607 926 666

E-mail: cz@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Czech

Nguồn: Vietnamexport.com.vn