Doanh nghiệp nào có thể cung ứng các mẫu tương tự hoặc có các sản phẩm khác dùng làm đồ lưu niệm có thể liên lạc với chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo địa chỉ

Email: houston@moit.gov.vn

Tel: +1-713-808-5536

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston - Hoa Kỳ

Nguồn: Vietnamexport.com