Theo Luật ATTP 2010, Bộ Công Thương là một trong 3 Bộ được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý ATTP. Theo đó, trách nhiệm của Bộ Công Thương gồm: Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về ATTP thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại bia, rượu, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ; quản lý ATTP đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; ban hành chính sách, quy hoạch về chợ, siêu thị, quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị; chủ trì phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh thực phẩm; thanh tra - kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP trong quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hệ thống phân phối ATTP trong ngành được triển khai tích cực. Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành 3 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật, sữa và bia; ban hành Thông tư số 58/2014/TT-BCT Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; triển khai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinh doanh bán buôn thực phẩm, các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ…

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng bảo đảm ATTP đối với một số ngành hàng thuộc phạm vi quản lý, như: Bánh, sữa và chuỗi siêu thị tổng hợp. Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Phổ biến mô hình chuỗi cửa hàng bảo đảm ATTP đến các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm; tổ chức kết nối, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn vào hệ thống phân phối… Ngoài ra, Bộ Công Thương còn chủ trì, phối hợp với nhiều bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh triển khai xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp tại 12 tỉnh, với các mặt hàng được cam kết bao tiêu sản phẩm như: Lúa, ớt, khoai tây, hành củ, bí ngô, thuốc bảo vệ thực vật…

Nhằm thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia về vệ sinh ATTP, Bộ Công Thương đã triển khai hướng dẫn nhiều địa phương xây dựng mô hình "Chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh ATTP". Qua quá trình triển khai, nhận thức về bảo đảm ATTP nói chung, trong các chợ nói riêng của các hộ kinh doanh được nâng lên rõ rệt.

 

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện hiệu quả chương trình tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa thực phẩm, nhằm kết nối cung - cầu và xây dựng thương hiệu thực phẩm Việt an toàn…

 

 Nguồn: baocongthuong.com.vn