Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và Kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ký quy chế phối hợp

Bộ Công Thương và Kiểm toán Nhà nước đã ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Quy chế cũng nêu rõ phạm vi, nguyên tắc phối hợp, đảm bảo phát huy vai trò trách nhiệm và tính chủ động của mỗi bên, trong đó đề cao sự phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết góp phần nâng cao hiệu quả công tác; bảo đảm nguyên tắc độc lập, tuân thủ theo pháp luật, trung thực khách quan trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Bộ Công Thương và Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ phối hợp chặt chẽ ở nhiều nội dung cụ thể như: Xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương và cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; phối hợp trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; tư vấn, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương liên quan đến nhiều lĩnh vực: Năng lượng, hóa chất, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, xuất nhập khẩu, môi trường... thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; phối hợp xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định của nhà nước và pháp luật; xây dựng sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền pháp luật các văn bản liên quan...

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, việc hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của hai cơ quan và trên cơ sở nguyên tắc phối hợp, hai bên sẽ chủ động từng bước đưa các nội dung đã cam kết phối hợp triển khai sao cho đạt hiệu quả cao, hữu ích, phát huy được vai trò của quy chế đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và với ngành Công Thương, Kiểm toán nói riêng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự chủ động, đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc hợp tác giữa hai cơ quan. Ông Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Bộ Công Thương đối với nền kinh tế đất nước, là cơ quan chủ quản của nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn... Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan sẽ góp phần tăng cường quản lý nhà nước về việc sử dụng đồng vốn ngân sách, qua đó phát huy hiệu quả các dự án đầu tư sao cho đúng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nguồn: Hoàng Tú/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương