Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những nỗ lực và tiến triển đạt được từ sau khi kết thúc rà soát pháp lý. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đặc biệt ghi nhận việc Ủy ban Châu Âu đã thông qua hai hiệp định này và đã trình các hiệp định lên Hội đồng Châu Âu xem xét phê duyệt vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và bà Cecilia Malmström cũng thảo luận chi tiết về thủ tục trong nước và lộ trình dự kiến để có thể tiến tới ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và bà Cecilia Malmström đã ra Tuyên bố chung về EVFTA và IPA.

(Xem toàn văn Tuyên bố chung tại đây)

Vụ Chính sách thương mại đa biên

Nguồn: Quyên Lưu/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương