Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tập đoàn này đang bổ sung hồ sơ công bố thông tin về thoái vốn tiếp theo tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC).

EVN sẽ triển khai thực hiện ngay sau khi Bộ Công thương phê duyệt mức giá khởi điểm để bán đấu giá. Trước đó, EVN đã chuyển nhượng 1 triệu cổ phần GIC cho Công ty International ERGO, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 22,5% xuống còn 20% vốn điều lệ của GIC.

Tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), EVN chỉ còn lại vốn là phần lợi nhuận được chia bằng cổ phiếu, tiền mặt tại ABBank. Ngày 14/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 5814/UBCK-QLPH chấp nhận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại ABBank.

EVN đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để chuẩn bị tổ chức bán đấu giá công khai 76.656.018 cổ phần ABBank, tương đương 16,02% vốn điều lệ ngân hàng này trong tháng 10/2015.

Ngoài ra, EVN cho biết đang xúc tiến làm việc với các nhà đầu tư về việc bán thỏa thuận số cổ phần chưa bán hết tại CTCP Chứng khoán An Bình (ABS). Trước đó, vào đầu năm 2015, EVN đã từng thực hiện công bố về đợt đấu giá bán 11,49 triệu cổ phần của EVN tại ABS. Tuy nhiên phiên đấu giá bị hủy do hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc mua cổ phần không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự.  

Tại EVNFinance, EVN đang làm việc với các nhà đầu tư về việc mua thỏa thuận 3,75 triệu cổ phần còn lại tại EVNFinance (chiếm 1,5% vốn điều lệ của EVNFinance). Việc này nhằm để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ 15% vốn điều lệ của EVN tại EVNFinance theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
 
Cũng theo kế hoạch, đến hết năm 2015, EVN phải bán bớt phần vốn tại 4 công ty cơ khí để đảm bảo EVN chỉ còn nắm dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần nào tại những công ty này. Danh sách công ty gồm Cơ điện Miền Trung, Cơ điện Thủ Đức, Cơ khí Điện lực và Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần. 

Đến thời điểm này, EVN cho biết đã giao cho người đại diện phần vốn của EVN tại các Công ty cổ phần cơ khí xây dựng phương án thoái vốn, giảm vốn để trình Hội đồng thành viên EVN xem xét trước khi trình Bộ Công thương.

 

Huyền Thương