Công ty Amec Foster Wheller Energy Limited là một trong những nhà thầu tư vấn thiết kế hàng đầu trên thế giới. Công ty này có trụ sở đặt tại nước Anh và có chi nhánh, văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Công ty Amec Foster Wheller Energy Limited (trước đây là Foster Wheeler Energy Limited) cũng là Nhà thầu tư vấn lập thiết kế tổng thể FEED cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất trước đây và Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.

Công tác lập Thiết kế tổng thể (FEED) là hạng mục là cơ sở để thực hiện các công tác thiết kế chi tiết, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, xây dựng nâng cấp mở rộng Nhà máy sau này.

Tổng giá trị Hợp đồng FEED vừa ký kết là 25,6 triệu USD. Thời gian thực hiện trong vòng 15 tháng từ tháng 8/2015 đến tháng 11/2016. Nhà thầu được lựa chọn thông qua việc tổ chức đấu thầu quốc tế.
 
Việc ký kết Hợp đồng FEED mở đầu cho Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất từ 6,5 triệu tấn/năm lên 8,5 triệu tấn/năm.

Được biết, Nhà máy lọc dầu Dung Quất được thiết kế để chế biến 100% dầu thô Bạch Hổ với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, bắt đầu đi vào vận hành thương mại từ tháng 5/2010.

Việc mở rộng và nâng cấp nhà máy nhằm các mục tiêu nâng công suất chế biến nhà máy; nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô; sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EURO V.

Sau khi thực hiện nâng cấp mở rộng Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất chế biến Nhà máy tăng từ 6,5 lên 8,5 triệu tấn dầu thô/năm (công suất nhà máy sẽ được tiếp tục tối ưu hóa tăng trong quá trình thực hiện hợp đồng FEED), chế biến được các chủng loại dầu thô thông dụng trên thế giới.

Chi phí đầu tư mở rộng và nâng cấp nhà máy khoảng 1,8 tỷ USD, thời gian thực hiện 78 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Huyền Thương