Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú chào mừng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của WEF trong khu vực các nước Mê-kông. Thứ trưởng tin tưởng những vấn đề được đề cập trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mê-kông rất quan trọng, đặc biệt đối với quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Bộ Công Thương quan tâm đến những thay đổi trong khu vực và cảm ơn WEF đã mời Việt Nam tham gia thực hiện chương trình. Công nghiệp hóa là thách thức lớn đồng thời cũng đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực.

Ông Justin Wood cảm ơn Thứ trưởng Bộ Công Thương đã dành thời gian tiếp đoàn và giới thiệu Hội nghị WEF về khu vực Mê-kông sẽ có các đại biểu cấp cao của 5 nước Mê-kông: Việt Nam, Lào, Campuchia, Mi-an-ma, Thái Lan. Hội nghị sẽ là nơi để chia sẻ các ý tưởng về tương lai sản xuất thế giới. Với kinh nghiệm của mình, WEF sẵn sàng hợp tác với Việt Nam và hy vọng Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp trong quá trình thay đổi của công nghiệp thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú bày tỏ mong muốn WEF hỗ trợ đánh giá, nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua và Việt Nam cần phải làm gì để vượt qua những thách thức, tận dụng những cơ hội mới trong quá trình đổi mới thành công về công nghệ, về nguồn lực, về sản phẩm và dịch vụ.

Hai Bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết về chương trình và nội dung của các Hội nghị cũng như hỗ trợ nghiên cứu của WEF cho Việt Nam./.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương