Phát biểu tại cuộc họp sau Hội nghị Bộ trưởng TPP ở Đà Nẵng, ông Motegi khẳng định: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng bây giờ chúng tôi đang duy trì một thỏa thuận chất lượng cao như TPP thứ hai”.
Dưới đây là danh mục các nghĩa vụ tạm hoãn thực thi của TPP:
1. Hàng chuyển phát nhanh – Điều 5.7.1 (f) – tạm hoãn câu thứ 2
2. Hiệp định Đầu tư và Cấp phép Đầu tư (ISDS – Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước áp dụng trong chương này)
Điều 9.1 Các định nghĩa – tạm hoãn “hợp đồng đầu tư” và “Cấp phép đầu tư” và các chú thích đi kèm (5-11)
Điều 9.19.1 Trình Khiếu kiện ra Trọng tài – a(i) B và C; (b) (i) B và C (cấp phép đầu tư hoặc hợp đồng đầu tư) và ghi chú 31 đi kèm.
Điều 9.19.2 Trình Khiếu kiện ra Trọng tài – ghi chú 32
Điều 9.19.3 Trình Khiếu kiện ra Trọng tài – (b) xóa bỏ cấp phép đầu tư hoặc hợp đồng đầu tư
Điều 9.22.5 Lựa chọn trọng tài
Điều 9.25.2 Luật áp dụng
Phụ lục 9-L Các hợp đồng đầu tư
3. Dịch vụ chuyển phát nhanh – Phụ lục 10–B – tạm hoãn đoạn 5 và 6
4. Tiêu chuẩn đối xử tối thiểu tại Điều 11.2 – tạm hoãn tiểu mục 2(b); ghi chú 3 và Phụ lục 11-E
5. Giải quyết tranh chấp Viễn thông – Điều 13.21.1 (d)
6. Điều kiện tham dự thầu – Điều 15.8.5 – Các cam kết liên quan đến quyền lao động trong điều kiện tham gia dự thầu.
7. Đàm phán trong tương lai – Điều 15.24.2 – tạm hoãn “không muộn hơn 3 năm sau ngày Hiệp định có hiệu lực”.
* Ghi chú: Các Bên đồng ý rằng các cuộc đàm phán được đề cập trong Điều khoản 15.24.2 sẽ bắt đầu không sớm hơn 5 năm sau ngày Hiệp định có hiệu lực, trừ khi các thành viên có đồng ý gì khác. Những cuộc đàm phán như vậy sẽ bắt đầu khi có một Bên yêu cầu.
8. Đối xử Quốc gia – Điều 18.8 ghi chú 4 – tạm hoãn hai câu cuối.
9. Đối tượng có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế - Điều 18.37.2 và 18.37.4 (Câu thứ 2)
10. Điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế - Điều 18.46
11. Điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế do bị rút ngắn bất hợp lý – Điều 18.48
12. Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật hoặc dữ liệu bí mật khác – Điều 18.50
13. Sinh phẩm – Điều 18.51
14. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan – Điều 18.63
15. Các biện pháp công nghệ bảo vệ quyền (TPMs) – Điều 18.68
16. Thông tin quản lý quyền (RMI) – Điều 18.69
17. Bảo hộ tín hiệu cáp và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa – Điều 18.79
18. Chế tài pháp lý và Khu vực an toàn – Điều 18.82 và các Phụ lục 18-E và 18-F
19. Bảo tồn và Thương mại (các biện pháp “chống” thương mại trái phép) – Điều 20.17.5 – tạm hoãn cụm “hay một luật áp dụng khác” và Chú thích 26
20. Minh bạch và công bằng về thủ tục đối với hàng hóa dược phẩm và thiết bị y tế - tạm hoãn Phụ lục 26 – Điều 3 về Công bằng về thủ tục.
Các vấn đề sẽ được thống nhất trước thời điểm ký kết Hiệp định trên cơ sở đồng thuận giữa tất cả các Bên để việc tạm hoãn có hiệu lực.
1. Danh nghiệp nhà nước, Phụ lục IV (Malaysia)
2. Các biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư, Phụ lục II – Brunei Darussalam, 14- Than – đoạn 3
3. Giải quyết tranh chấp (trừng phạt thương mại) – Điều 28.20 (Việt Nam)
4. Ngoại lệ về Văn hóa (Canada)
Trước đó, Hội nghị Bộ trưởng TPP đã bế mạc ngày 10/11 tại Đà Nẵng.
Các Bộ trưởng đã nhất trí tên gọi mới của Hiệp định TPP gồm 11 nước thành viên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Đồng thời, các Bộ trưởng cũng ra tuyên bố chung khẳng định các nước trong CPTPP cũng thống nhất các vấn đề cốt lõi của hiệp định này theo hướng giữ nguyên các nội dung của TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng trong bối cảnh mới với chất lượng cao của hiệp định./.

Nguồn: BNEWS/TTXVN