Là đợt hội nghị mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017, Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM 2) sẽ diễn ra trong các ngày 9-21/5/2017 tại Hà Nội, được đánh giá là có vai trò then chốt trong việc định hướng nội dung liên quan tới các văn kiện sẽ trình lên Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng.

Thủ đô Hà Nội là nơi diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan

Là đợt hội nghị lớn thứ hai của Năm APEC 2017, SOM 2 bao gồm 49 cuộc họp, hội thảo, đối thoại... của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, kinh tế mạng, phụ nữ và kinh tế, an toàn thực phẩm, khoa học, công nghệ và sáng tạo, khai khoáng, công nghiệp ôtô, đô thị hóa...

Bên cạnh đó, SOM 2 sẽ tổ chức 3 hoạt động nổi bật nhằm thảo luận và trao đổi những vấn đề sâu hơn về nội dung mang tính định hướng trong văn kiện Năm APEC 2017.

Hoạt động thứ nhất, vào ngày 14-15/5 sẽ diễn ra hội nghị toàn thể của Hội đồng hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (PECC). Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia đăng cai tổ chức PECC, kể từ khi tham gia APEC vào năm 1994. Với chủ đề là Tầm nhìn của Khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ 21, mục tiêu của hội nghị nhằm thảo luận về triển vọng của khu vực, những nhân tố và động lực cho tăng trưởng và liên kết trong khu vực, cũng như chia sẻ của thành viên về tầm nhìn của khu vực trong những thập kỷ tới.

Hoạt động thứ hai, Đối thoại nhiều bên về hợp tác APEC đến 2020 và tương lai, diễn ra vào ngày 16/5 theo sáng kiến của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên APEC tổ chức đối thoại nhiều bên với sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu cùng các quan chức chính phủ để thảo luận về hướng đi tương lai trong khu vực và các biện pháp để đẩy mạnh, hoàn thiện mục tiêu Bogor vào 2020.

Những học giả hàng đầu của khu vực sẽ tham dự cuộc họp về Mạng lưới trung tâm nghiên cứu kinh tế APEC trong khuôn khổ hoạt động thứ ba, bàn về những vấn đề quan tâm chung, trong đó có tầm nhìn của khu vực APEC và diễn đàn APEC đến 2020.

Hội nghị SOM 2 chính thức diễn ra trong hai ngày 17-18/5, chủ yếu thảo luận nội dung các văn kiện quan trọng của APEC trong năm 2017; triển khai các ưu tiên từ kết quả Hội nghị SOM 1 và đề xuất định hướng tiếp theo tới Hội nghị SOM 3; kết quả Đối thoại cấp cao về phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề khác của APEC.

Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao sẽ: (i) Chủ trì Hội nghị SOM 2 (17-18/5), cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch vê đô thị hóa (15/5); (ii) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn thể Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương PECC (15/5); (iii) Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC (12/5).

Được biết, hội nghị lần này sẽ quy tụ khoảng 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, hiện đã có 1.699 đại biểu đăng ký, trong đó có 1.400 đại biểu quốc tế và hơn 200 đại biểu trong nước. Trong đó, BTC đã nhận được xác nhận của đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổng giám đốc WTO Roberto Azevêdo, nguyên Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Tổng giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Alan Bollard, đại diện các Bộ trưởng các vấn đề thương mại và nguồn nhân lực trong APEC cũng như đại diện 21 nền kinh tế thành viên, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, các trung tâm nghiên cứu và giới học giả APEC.

Nguồn: baocongthuong.com.vn