Hơn 27 năm kể từ khi thành lập, APEC tiếp tục khẳng định vị thế là Diễn đàn hợp tác, liên kết kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn: Vietnamplus.vn