Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 22/2/2017 đánh dấu mốc quan trọng trong Hệ thống thương mại thế giới khi thỏa thuận đa phương đầu tiên trong lịch sử 21 năm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chính thức có hiệu lực.

Với việc tiếp nhận thêm 4 phê chuẩn, Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TF) đã nhận được phê chuẩn cần thiết từ 2/3 trong tổng số 164 thành viên của WTO và chính thức có hiệu lực.

Các thành viên Rwanda, Oman, Chad and Jordan mới đây đã đệ trình phê chuẩn thông qua Hiệp định TF cho WTO, nâng số thành viên phê chuẩn đạt ngưỡng yêu cầu là 110.

Hiệp định TF có hiệu lực hứa hẹn sẽ đẩy nhanh sự luân chuyển, thông quan và giải phóng hàng hóa; mở ra một thời kỳ mới cho cải cách, tạo thuận lợi thương mại và tạo ra một động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế, mang lại lợi ích chung cho tất cả các quốc gia thành viên.

Việc triển khai đầy đủ Hiệp định TF được dự báo sẽ cắt giảm trung bình 14,3% chi phí thương mại của các quốc gia thành viên, trong đó các nước đang phát triển sẽ được lợi nhiều nhất theo khảo sát năm 2015 do các nhà kinh tế của WTO thực hiện.

Hiệp định TF bao gồm 3 phần chính với 24 điều, trong đó theo quy định của Hiệp định, các cam kết tại Phần I của Hiệp định được phân thành 3 nhóm:

- Nhóm A: Thực hiện ngay khi Hiệp định có hiệu lực (hoặc trong vòng 1 năm đối với các nước thành viên kém phát triển).

- Nhóm B: Thực hiện sau khi Hiệp định có hiệu lực, sau một thời gian chuẩn bị.

- Nhóm C: Thực hiện sau khi Hiệp định có hiệu lực, sau một thời gian chuẩn bị với sự hỗ trợ kỹ thuật.

Theo Tổng cục Hải quan, các nước thành viên sẽ tự rà soát trên cơ sở thực tiễn quản lý của mình để phân loại các điều khoản theo các nhóm A, B và C, xây dựng lộ trình thực hiện và thông báo cho WTO.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn