Ngày 19 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng và quan chức cấp cao đại diện 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), bao gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Niu Di-lân, Ma-lai-xia, Mê-hi-cô, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam, đã tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng CPTPP tổ chức tại Tô-ki-ô, Nhật Bản kể từ khi Hiệp định này chính thức có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018.

Đoàn Việt Nam dự phiên họp gồm đại diện của các Bộ Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp và Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu.

Tại phiên họp này, các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm thực thi đầy đủ Hiệp định để gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tự do hóa thương mại, đồng thời thiết lập các quy tắc cân bằng và tiêu chuẩn cao cho hoạt động giao thương phù hợp với thế kỷ 21 và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các Bộ trưởng cũng thể hiện mong muốn nâng cao hình ảnh và sức ảnh hưởng của Hiệp định CPTPP thông qua việc kết nạp các thành viên mới. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng thảo luận và thông qua 4 Quyết định quan trọng, bao gồm: (i) Quyết định về cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP; (ii) Quyết định về quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới; (ii) Quyết định về quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước và (iv) Quyết định về bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước.

Cũng trong khuôn khổ của phiên họp, các Bộ trưởng đã tham dự buổi Lễ công bố Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với sự có mặt của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê. Tại buổi lễ, theo đề nghị của chủ nhà Nhật Bản, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thay mặt các Bộ trưởng của tất cả các nước CPTPP có bài phát biểu ghi nhận những nỗ lực lớn lao, tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ tích cực lẫn nhau của tất cả các nước thành viên để cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn cũng như thách thức để đi đến thành công. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào công tác thực thi cũng như hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định tại 4 nước thành viên còn lại.

Trong bối cảnh Hiệp định đã chính thức có hiệu lực, việc các nước thành viên tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng CPTPP là một sự kiện quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm của các thành viên trong việc thực thi nghiêm túc và đầy đủ các cam kết của một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, toàn diện và tiêu chuẩn cao để sớm đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Nội dung Tuyên bố chung và các Quyết định của Bộ trưởng có thể được tham khảo tại đây:

Tuyên bố của Bộ trưởng - tiếng Anh

Tuyên bố của Bộ trưởng - bản dịch tiếng Việt

Quyết định của Hội đồng về điều hành việc thực thi CPTPP - tiếng Anh

Quyết định của Hội đồng về điều hành việc thực thi CPTPP - bản dịch tiếng Việt

Quyết định của Hội đồng về quy trình gia nhập Hiệp định CPTPP - tiếng Anh

Quyết định của Hội đồng về quy trình gia nhập Hiệp định CPTPP - bản dịch tiếng Việt

Quyết định về quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước - tiếng Anh

Quyết định về quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước - bản tóm tắt bằng tiếng Việt

Quyết định về bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước - tiếng Anh

Quyết định về bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước - bản tóm tắt bằng tiếng Việt

Vụ Chính sách thương mại đa biên

Nguồn: Moit.gov.vn