Bên lề kỳ họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chia sẻ với báo chí về những thách thức cũng như chương trình hành động về ngoại giao của Chính phủ trong nhiệm kỳ.
- Thưa Phó Thủ tướng, chúc mừng ông đã được Quốc hội phê chuẩn với tỷ lệ tín nhiệm cao nhất. Xin ông cho biết những thách thức mà ngành ngoại giao phải đối mặt trong thời điểm hiện tại và chương trình hành động của Chính phủ trong lĩnh vực này?
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều phức tạp. Kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn và đang phục hồi chậm...
Do đó, nhiệm vụ của Chính phủ trong nhiệm kỳ tới là phải làm sao duy trì môi trường hòa bình để thuận lợi cho việc phát triển đất nước. Chúng ta phải nỗ lực để để đóng góp vào cộng đồng thế giới qua nhiều biện pháp, đặc biệt là tăng cường quan hệ với các nước, nhất là các nước quan trọng; xây dựng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện cũng như quan hệ láng giềng.
Chúng ta cũng cần mở rộng quan hệ quốc tế, xúc tiến thương mại. Thực tế, chúng ta đã và xây dựng, tham gia các hiệp định thương mại với các nước và việc triển khai các hiệp định này sẽ tạo điều kiện cho kinh tế nước ta phát triển, doanh nghiệp của chúng ta tận dụng cơ hội để phát triển.
Trong khu vực của chúng ta, năm 2016 là năm đầu tiên của cộng đồng ASEAN. Chúng ta phải làm sao tận dụng được môi trường cộng đồng ASEAN để không những tạo dựng được môi trường hòa bình mà phải xây dựng được không gian phát triển trong sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư…
- Trong cục diện khu vực và thế giới có nhiều biến động, thách thức đối với Việt Nam như thế nào thưa Phó Thủ tướng?
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tình hình thế giới hiện nay vừa có cơ hội, vừa có thách thức. Cơ hội đó là thế giới mong muốn duy trì môi trường ổn định để phát triển và chúng ta phải tận dụng, tranh thủ tối đa môi trường hòa bình đó.
Còn các nước phát triển vươn lên, phát triển về kinh tế thì sự phụ thuộc lẫn nhau rất lớn. Chúng ta cũng có cơ hội tranh thủ sự phát triển của kinh tế thế giới mà qua được giai đoạn khó khăn, phát triển lên. Kinh tế của các nước xung quanh chúng ta phát triển thì cũng là cơ hội cho chúng ta phát triển cũng tăng lên. Bởi khi đó nhu cầu sẽ tăng lên, nhu cầu xuất nhập khẩu tăng lên thì chúng ta sẽ tranh thủ được cơ hội đó để phát triển.
Tuy nhiên cũng có những thách thức, có khi chuyển sang cạnh tranh về chiến lược, dẫn đến tình hình mất ổn định thì đó là thách thức phải xử lý.
- Thưa Phó Thủ tướng, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại. Vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho vấn đề này như thế nào?
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Bất kỳ nước nào tham gia vào các hiệp định thương mại tự do trên thế giới đều có lợi ích. Và khi đó các nước cùng nhau xây dựng thỏa thuận, chấp nhận được gì và cho các nước khác lợi ích gì.
Việt Nam là một trong những nước tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do vì chúng ta thấy được tầm quan trọng của các hiệp định này. Chúng ta muốn sản xuất của chúng ta hướng về xuất khẩu, hướng đến đầu tư có chất lượng. Chính vì vậy chúng ta là một trong số các nước tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như TTP…
Tuy nhiên, khi tham gia các hiệp định thương mại tự do, trong nước cũng phải xây dựng, hoàn thiện thể chế để làm sao đảm bảo việc tham gia sân chơi chung, đồng thời tạo cho chúng ta chỗ đứng trong các hiệp định thương mại tự do và bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực của các hiệp định này.

- Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!

Nguồn: Vietnamplus.vn