Tuần lễ an ninh lương thực sẽ làm nổi bật những nội dung tăng cường an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

Mục đích tổ chức Tuần lễ an ninh lương thực là để triển khai những tuyên bố của các lãnh đạo cấp cao về thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung trong phát triển nông nghiệp, góp phần làm nổi bật những ưu tiên của năm APEC 2017 tại Việt Nam đó là tăng cường an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ Tuần lễ an ninh lương thực tại Cần Thơ sẽ có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra như từ ngày 18 đến ngày 20/8 là những sự kiện của các nhóm công tác, gồm nhóm về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu; hợp tác kỹ thuật trong nông nghiệp; công nghệ sinh học, nông nghiệp và thủy sản. Các cuộc họp đối thoại chính sách về những vấn đề có liên quan sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22/8 trước khi diễn ra hội nghị cấp cao vào ngày 25/8.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Tuần lễ an ninh lương thực diễn ra tại Cần Thơ, dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn về khởi nghiệp và đi thực địa để giới thiệu ba lĩnh vực nông nghiệp chính của Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đó là lúa gạo, thủy sản và cây ăn trái. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá ngành nông nghiệp Việt Nam ra thế giới, qua đó có thể thúc đẩy hợp tác phát triển sản xuất và xuất khẩu.

Năm 2017, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017) với sự tham gia của 21 nền kinh tế lớn trên thế giới. Các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2017 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 11/2017 tại 10 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Nguồn: baocongthuong.com.vn