“Agriteq” là sự kiện hội chợ nông nghiệp được tổ chức thường niên tại Ca-ta, nhằm mục đích mở rộng hợp tác, kết nối doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm giữa các nước trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, môi trường, các kỹ thuật nông nghiệp - công nghiệp hiện đại.
Nội dung chính của “Agriteq 2019” nhằm giới thiệu các sáng tạo trong kỹ thuật nông nghiệp và thảo luận về lộ trình để đạt được sự phát triển bền vững và đảm bảo an ninh lương thực. Việc tham gia “Agriteq 2019” là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam kết nối hợp tác với các doanh nghiệp Qatar nói riêng và các doanh nghiệp khu vực Trung Đông nói chung.
(Thông tin về “Agriteq 2019” vui lòng xem thêm tại đường link đính kèm: http://agriteq.com/en/about-the-exhibition/).
Các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu tham dự sự kiện trên xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Bí thư thứ ba phụ trách Kinh tế - Thương mại, Đại sứ Quán Việt Nam tại Qatar. Số điện thoại: 00 974 333 62454; Email: Hn.hanguyen@gmail.com.
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi
Nguồn: Moit.gov.vn