Gửi hàng mẫu và tài liệu quảng cáo trực tiếp cho Thương vụ:

VIETNAM TRADE MISSION

Address: House No. 7-B/II, 11 South Street, Phase-II (Ext.), Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Tel.: 00-92-21-3580 5193/3589 2231

Fax: 00-92-21-3580 5194

E-mail: pk@moit.gov.vn

Gửi hàng mẫu và tài liệu quảng cáo qua Bộ Công Thương (thời hạn: trước 28/02/2017):

Bộ Công Thương

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Phòng Thị trường Nam Á

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 205 479

Fax: (04) 22 205 517

Email: VCPTANA@moit.gov.vn

Nguồn:moit.gov.vn