Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia (XTTMQG) năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương tổ chức “Đoàn Giao dịch thương mại tại Trung Quốc”, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
+ Tạo kết nối giao thương, thúc đẩy cơ hội kinh doanh và xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc thông qua chương trình hội thảo, gặp gỡ, làm việc trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ và sản xuất tại Trung Quốc (đặc biệt chú trọng tại thị trường Hàng Châu và Trùng Khánh).
+ Giới thiệu tiềm năng và hàng hóa xuất khẩu trực tiếp tới các nhà nhập khẩu Trung Quốc thông qua các sản phẩm mẫu, catalogue,...
+ Nắm bắt trực tiếp nhu cầu thị trường xuất khẩu, các quy định và điều kiện xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
2. Quy mô: 15-20 doanh nghiệp Việt Nam.
3. Thời gian: Từ ngày 09-14/09/2019 (Nội dung chương trình gửi kèm).
4. Địa điểm: Hàng Châu và Trùng Khánh, Trung Quốc.
5. Ngành hàng mục tiêu: Hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng và các mặt hàng công nghiệp khác có tiềm năng xuất khẩu cho Trung Quốc.
6. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại của địa phương (gọi tắt là doanh nghiệp).
7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia
- Doanh nghiệp có năng lực sản xuất và kinh doanh xuất khẩu sang Trung Quốc, có mục đích và triển vọng phát triển thị trường Trung Quốc trong các lĩnh vực ngành hàng nêu trên của Chương trình.
- Nhân sự doanh nghiệp cử tham gia Đoàn có khả năng giao dịch thương mại quốc tế với các đối tác tiềm năng tại Trung Quốc.
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự đúng hạn quy định.
8. Chi phí
a) Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình
Mỗi doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được Nhà nước hỗ trợ 01 vé máy bay cho chặng hành trình (Đà Nẵng/Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh – Hàng Châu-Trùng Khánh – Đà Nẵng/Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh) cho 01 đại diện của doanh nghiệp và chi phí tổ chức Hội thảo giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tại Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BCT ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính.
b) Chi phí đặt cọc tham gia chương trình
Mỗi doanh nghiệp phải đặt cọc tiền vé máy bay khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia.
Phương thức hoàn trả chi phí đặt cọc:
- Cục XTTM sẽ tiến hành thanh quyết toán, hoàn trả chi phí đặt cọc sau khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tham gia chương trình.
- Trường hợp doanh nghiệp đã được lựa chọn tham gia Đoàn nhưng hủy tham gia Đoàn sau ngày 15 tháng 08 năm 2019 vì bất cứ lý do nào sẽ không được hoàn trả chi phí đặt cọc. Phần kinh phí này sẽ được Ban Tổ chức sử dụng để bù đắp chi phí Nhà nước đã thực hiện liên quan đến việc tổ chức các Hội thảo giao thương tại Trung Quốc.
9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, đặt cọc chi phí tham gia và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức Đoàn.
- Sau khi kết thúc Đoàn, trong vòng 15 ngày các doanh nghiệp tham dự Đoàn phải gửi báo cáo kết quả (theo mẫu), công văn đề nghị hỗ trợ vé máy bay, hộ chiếu trang 1 và trang có đóng dấu xuất nhập cảnh ở Việt Nam (bản photo), thẻ lên máy bay tại Việt Nam và Trung Quốc, hóa đơn, vé máy bay về Cục Xúc tiến thương mại.
10. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu đơn vị).
- Đơn đăng ký tham gia (mẫu 1 đính kèm).
- Hồ sơ doanh nghiệp (mẫu 2 đính kèm).
- Quyết định cử nhân sự tham gia chương trình (mẫu 3 đính kèm).
Thứ Ba, ngày 30 tháng 07 năm 2019. Do số lượng doanh nghiệp có hạn, Cục Xúc tiến thương mại sẽ thông báo chính thức tới các doanh nghiệp sau khi danh sách các doanh nghiệp tham gia được phê duyệt.
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:
Cục Xúc tiến thương mại – TCT tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên
Địa chỉ: Số 7B Cách Mạng Tháng Tám-Hải Châu-TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3625755 ; Fax: 0236.3623515. Hoặc chị Xuyến – 0905.837.210
Email: xuyentt@vietrade.gov.vn hoặc truongxuyen.vietrade@gmail.com
Cục Xúc tiến thương mại
Nguồn: Moit.gov.vn