Trong thời gian gần đây, một số công ty Việt Nam tìm kiếm đối tác Hà Lan qua mạng Internet. Theo thông tin mà những công ty này cung cấp cho phía đối tác Việt Nam thường là các công ty Hà Lan kinh doanh hàng thực phẩm và đồ uống (ví dụ bia, đồ uống có gas, thịt, nông sản, máy móc cũ v.v) và có số đăng ký kinh doanh với Phòng Thương mại Hà Lan - là nơi các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp phải đăng ký.

Tuy nhiên, khi Thương vụ điều tra, liên hệ thì có trường hợp công ty Hà Lan báo họ không có quan hệ kinh doanh nào với công ty Việt Nam hoặc theo tra cứu đăng ký kinh doanh từ dữ liệu của Phòng Thương mại Hà Lan hoàn toàn khác với những gì công ty Hà Lan giới thiệu về mình cho đối tác Việt Nam.

Minh chứng cho cảnh báo này là trường hợp Công ty JL Trading BV có website https://www.jltradingbv.net đăng tải là nhà cung cấp các mặt hàng nông sản, thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, đăng ký kinh doanh lại là sửa chữa và buôn bán phụ kiện ôtô cũ, mới thành lập tháng 3/2017 và vốn chỉ là 120 Euro do một người lái xe nhập cư làm chủ.

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Nguồn: Vietnamexpport.com