Kiểm tra tại ngân hàng được biết công ty đã cho nhân viên đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền đặt cọc. Ngân hàng cũng không thể liên lạc được với công ty. Ngân hàng cho nhân viên đến trụ sở đăng ký của công ty để kiểm tra thì phát hiện đó là địa chỉ giả. Thông tin đầy đủ của công ty JILANI INTERNATIONAL như sau:
JILANI INTERNATION
Address: Office # 204, 2nd Floor, FL 3/13, Block-5,
Gulshan-e-Iqbal, Rashid Minhas Road,
Karachi, Pakistan
Contact Person: Mr. MAAZ
Tel.: +92 313 120 1611
Factory EU code: T-249/012
E-mail: jill.maaz@gmail.com;jillee.83@gmail.com
Website: www.jillintl.com
Facebook: https://www.facebook.com/jillani.inter.9
Bank detail:
Bank name: JS BANK
Beneficiary’s name: M/S JILANI INTERNATION
ban No: PK46 JSBL 9501 000001218888
A/C No. 0001218888 SWIFT CODE: JSBLPKKA
Branch code: 9501
Cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo nêu trên đang tiếp tục lừa các doanh nghiệp có nhu cầu mua nguyên liệu thủy sản, chân gà … qua trang web và trang facebook với kỹ thuật xây dựng trang web rất chuyên nghiệp, kỹ thuật làm giả các loại chứng từ tinh vi để chiếm được lòng tin của khách hàng.
Đề nghị các doanh nghiệp Việt nam thận trọng, xác minh thông tin doanh nghiệp qua Thương vụ và các tổ chức thứ ba (phòng thương mại, hiệp hội, hãng tàu, cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ, biên bản giám định …). Khi chuyển tiền đặt cọc cho khách hàng qua ngân hàng cần thông báo cho ngân hàng đây là tiền đặt cọc theo hợp đồng đã thỏa thuận.
Thương vụ Việt nam tại Pakistan
Nguồn: Moit.gov.vn