Thông tin chi tiết về đề Chương trình, đề nghị tham khảo tại website: connectviet.moit.gov.vn.
Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết về các doanh nghiệp uy tín của Việt Nam để giới thiệu cho các hãng phân phối nước ngoài. Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) và gửi về Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương, địa chỉ: 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 04 22205360, email: hadv@moit.gov.vn.
Bảng thông tin doanh nghiệp đăng ký, download  tại đây.
Công văn, xem  tại đây.
Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ
Nguồn: Moit.gov.vn