Tên hội chợ

Thời gian

Địa điểm

Mặt hàng

Đơn vị chủ trì

Website

Seoul Food 2018

01/5 - 04/5

COEX, Seoul

Thực phẩm

AKC, Cục Xúc tiến thương mại

http://www.seoulfood.or.kr/m/eng/index.asp

Seoul International Seafood Show

09/5 - 11/5

COEX, Seoul

Thủy sản

Thương vụ, Cục Xúc tiến thương mại

http://www.seoulseafood.com/eng/main.asp

Import Goods Fair

21/6 - 23/6

COEX. Seou

Thực phẩm

Thương vụ

http://www.igf.co.kr/en/

Food Ingredients Korea

22/8 - 24/8

AT Center, Seoul

Nguyên liệu thực phẩm

Thương vụ

http://www.fikorea.org/eng/

Korea International Furniture & Interior Fair

29/8 - 02/9

KINTEX, Goyang

Đồ nội thất, đồ gia dụng

AKC, Cục Xúc tiến thương mại

http://kofurn.or.kr/us/main_us/

Busan International Seafood & Fisheries EXPO

31/10 - 02/11

BEXCO, Busan

Thủy sản tươi, đông lạnh…

Thương vụ

http://www.bisfe.com/p11-e.php

Food Week Korea

28/11 - 01/12

COEX, Seoul

Thực phẩm, đồ uống, đồ bếp…

Thương vụ

http://www.koreafoodweek.com/

Nguồn: Vietnamexport.com