Thứ nhất, Sở Công Thương chủ trì làm việc với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty VISSAN làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của Thành phố và các tỉnh lân cận, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ và có chính sách thu mua heo cho các cơ sở, hộ chăn nuôi tại Thành phố và các tỉnh đã đăng ký tham gia Đề án và thực hiện việc đeo, kích hoạt đầy đủ thông tin vòng nhận diện cho heo khi xuất bán.
Thứ hai, chấp thuận chủ trương tiếp tục hỗ trợ 50% chi phí mua vòng nhận diện cho các hộ nông dân chăn nuôi heo nhỏ lẻ đã đăng ký tham gia Đề án, có thực hiện đeo vòng nhận diện cho heo và kích hoạt đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ 100% chi phí nêu trên cho các tổ hợp tác, hợp tác xã đến hết ngày 31–12–2017. 
Thứ ba, giao Sở Công thương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP), Sở NN và PTNT, Chợ đầu mối Hóc Môn, Chợ đầu mối Bình Điền tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án; tiếp tục tập trung vận động các đối tượng thương nhân, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại 2 chợ đầu mối tích cực tham gia Đề án, hiểu đầy đủ, ủng hộ và tự giác thực hiện; nghiên cứu các giải pháp công bố trên báo, đài và ngay tại Chợ đối với các thương nhân, quầy sạp không nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định của Đề án, cung cấp danh sách thương nhân, thương lái cố tình vi phạm cho Sở Công thương để phối hợp Ban ATTP, Chi cục Quản lý thị trường… tổ chức kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm.
Thứ tư, giao Sở Tư pháp, Sở Công thương, Ban ATTP hỗ trợ 2 công ty quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm soát, triển khai kiên quyết không cho phép thịt heo không đeo vòng nhận diện và không có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc theo quy định của Đề án được nhập chợ từ ngày 16–10–2017. 
Thứ năm, giao Chi Cục Quản lý thị trường, Công an Thành phố tăng cường phối hợp Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An và các cơ quan chức năng thành phố, địa phương liên quan, đặc biệt là Công an thành phố để tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thương nhân, thương lái thu mua, kinh doanh heo, thịt heo khi đưa vào địa bàn Thành phố không có đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế, hóa đơn, chứng từ không hợp lệ, đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, bơm nước vào heo.
Thứ sáu, giao Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình thành phố tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi về Đề án đến các đối tượng tham gia và người tiêu dùng Thành phố. Giao Sở Công thương đôn đốc các đơn vị và tổng hợp báo cáo trình UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 30-10-2017.
Nguôn: Thanh Hải/sggp.org.vn