Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ với VIETRADE NEW YORK:

545 Fifth Ave, Suite 1109, New York, NY 10017, USA

Tel: 212 868 2686/2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org/ dungat@moit.gov.vn

Thông tin của doanh nghiệp Việt Nam xin gửi đầy đủ: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, email, website, người liên hệ.

Trung tâm XTTM Việt Nam tại New York

Nguồn: Vietnamexport.com.vn