Theo biên bản ghi nhớ, TKV và BECKER - WARKOP SP.ZO.O thống nhất hợp tác trong lĩnh vực vận tải hầm lò và cơ giới hóa lò chợ gương ngắn, sử dụng máy Combain một tang khấu.
Trong đó, về vận tải hầm lò, BECKER - WARKOP SP.ZO.O sẽ nghiên cứu để thiết kế, sản xuất và cung cấp các giải pháp vận chuyển người, vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc và nhu cầu của các mỏ than hầm lò để TKV xem xét lựa chọn.
Về hệ thống cơ giới hóa lò chợ gương ngắn, sử dụng máy Combain một tang khấu, BECKER - WARKOP SP.ZO.O sẽ nghiên cứu áp dụng bán cơ giới hóa cho các lò chợ gương ngắn bằng cách sử dụng các máy móc thiết bị phù hợp khi khai thác các vỉa than có điều kiện địa chất phức tạp - nơi không thể áp dụng cơ giới hóa đồng bộ công suất lớn sử dụng lò chợ gương dài, máy Combain 2 tang khấu, giàn chống tự hành hạng nặng.

Nguồn: Tạp chí Năng lượng Việt Nam