Các sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc, tiêu biểu vinh dự được lựa chọn, mời tham gia giới thiệu đến các đại biểu quốc tế tại SOM 2, đó là: lụa Hàng Gai (Hà Nội); đồ gốm, vải nội thất Authentique (TP.Hồ Chí Minh), Trúc Chỉ (Huế).