Các doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với:

Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội

Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 4141

Fax:           04 3942 4055

E-mail : iraqembhn@gmail.com

Nguồn: vietnamexport.com