Dự án xây dựng sân bay mới được triển khai đầu tư bởi khu vực tư nhân và theo hình thức đối tác công tư (PPP) và sẽ là sân bay phục vụ mục đích dân sự và quân sự.
Các doanh nghiệp quan tâm tham dự đấu thầu, có thể xem hồ sơ tài liệu được yêu cầu tại trang web: https://tinyurl.com/iroadstender.
Bên cạnh đó, một hội thảo nhằm cung cấp thông tin về tham dự đấu thầu cho các doanh nghiệp quan tâm, sẽ được tổ chức từ 09h-16h00 ngày 06/3/2019 tại khách sạn Carlton ở Tel Aviv. Xin lưu ý, việc tham dự hội thảo không phải là nghĩa vụ bắt buộc hoặc điều kiện tiên quyết để nộp hồ sơ dự thầu. Thông tin tham khảo về hội thảo có thể tra cứu tại trang web: https://events.eventact.com/ws/iroadsconference.
Thương vụ gửi kèm thông báo mời thầu số 160/18 để tiện tham khảo thêm.
Thương vụ Việt Nam tại I-xra-en
Nguồn: Moi.gov.vn