Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định: Việt Nam luôn đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp FDI đối với phát triển ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ, trong đó có TMV. Những kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được Tổ công tác tổng hợp báo cáo Chính phủ để có chính sách phát triển công nghiệp ô tô ổn định, bền vững.

Tổng giám đốc TMV, ông Toru Kinoshita cho rằng, thuế nhập khẩu giảm vào năm 2018 có ảnh hưởng tới sản xuất nhưng không phải quá xấu nếu nhìn vào thị trường tổng thể. Tuy nhiên, xét về sản xuất, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành.
Theo đánh giá của Toyota, thị trường Việt Nam có tiềm năng lớn trong tương lai nhưng sự tăng trưởng này phụ thuộc vào việc giải quyết ba vấn đề chính, bao gồm: bảo đảm tăng trưởng thị trường ổn định và nhất quán, duy trì sản xuất trong nước, xây dựng hệ thống nhà cung cấp vững mạnh. Để duy trì và phát triển ngành công nghiệp ô tô, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ Toyota đề xuất: Chính phủ Việt Nam xem xét các chính sách toàn diện và minh bạch để giải quyết ba vấn đề nêu trên. "Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng một số chính sách thuế để hỗ trợ sản xuất trong nước là cần thiết, có xét đến việc cân đối tăng trưởng của thị trường" - đại diện TMV bày tỏ.
Trao đổi với doanh nghiệp, Ông Nguyễn Anh Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp đặt vấn đề: chính sách thuế để hỗ trợ sản xuất trong nước theo đề xuất của Toyota cụ thể thế nào, đã có nước nào thực hiện hay chưa? Ông Toru Kinoshita cho hay, tại Việt Nam, khi thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc về 0% nhưng thuế NK linh kiện CKD vẫn cao hơn sẽ gây nên khó khăn cho sản xuất trong nước. Trong quá khứ, Thái Lan và các nước khác đã làm ngược lại. Phải tạo ra khoảng cách giữa xe sản xuất trong nước và nhập khẩu. Cần "gói" chính sách thuế với cân đối tổng thể để không làm ảnh hưởng tới nguồn thu thuế.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải một lần nữa khẳng định: Nếu chúng ta không có chính sách phù hợp thì khó hỗ trợ sản xuất. Vì thế, trong thời gian tới Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan mong muốn luôn nhận được sự hợp tác của TMV và các doanh nghiệp để cơ quan quản lý đề xuất được với Chính phủ chính sách công khai, minh bạch, giúp duy trì sản xuất lắp ráp ô tô trong nước, đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và thu hút đầu tư.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử