Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, khó khăn, trở ngại trong thực tiễn quá trình triển khai công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề. Đây là cơ hội để các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất làng nghề, các nghệ nhân, hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trao đổi, đề xuất một số biện pháp khuyến khích phát triển những sản phẩm, mặt hàng là lợi thế của các vùng miền, tỉnh thành phố trong cả nước; xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm làng nghề giữa các doanh nghiệp, hộ sản xuất, HTX... với các đối tác, chuỗi phân phối. Đồng thời chia sẻ, kiến nghị định hướng tuyên truyền, quảng bá kết nối thị trường cho sản phẩm làng nghề trong thời gian tới; đề xuất các chính sách khuyến khích, ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển và tiêu thụ sản phẩm làng nghề, xây dựng thương hiệu làng nghề, giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các làng nghề của Việt Nam. Đồng thời góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời các cơ quan Bộ, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất ở các khu vực miền núi, các nhà phân phối, đại lý trên cả nước đến tham dự Hội nghị.
Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Tòa nhà Bộ Công Thương, tầng 5, số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 66721866/ Mobile: 091 682 9998 (Chị Thanh Ngân)
Email: tathanhngan1308@gmail.com;
Website: http//thongtincongthuong.vn; thuongmaibiengioimiennui.gov.vn.

Giấy mời tham dự “Hội nghị quảng bá kết nối sản phẩm làng nghề - Góp phần đẩy mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2020” 

Nguồn: VITIC