Hội thảo được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm các địa phương vùng miền, chia sẻ các kinh nghiệm, khó khăn, trở ngại trong thực tiễn quá trình triển khai Chương trình. Đây là cơ hội để các Bộ, ban, ngành, địa phương và cộng đồng thương nhân, doanh nghiệp trao đổi, đề xuất một số biện pháp khuyến khích phát triển những sản phẩm, mặt hàng là lợi thế của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; xây dựng và phát triển hệ thống kết nối, phân phối sản phẩm đặc trưng vùng miền giữa các doanh nghiệp, hộ sản xuất, HTX... với các đối tác, chuỗi phân phối; xây dựng và phát triển hoạt động hiệu quả của mạng lưới chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Đồng thời chia sẻ, kiến nghị định hướng tuyên truyền, quảng bá kết nối thị trường sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong thời gian tới; đề xuất các chính sách khuyến khích, ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển và tiệu thụ sản phẩm đặc trưng miền núi, vùng sâu, vùng và hải đảo, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn tiếp theo.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời các cơ quan Bộ, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp, báo chí trên cả nước đến tham dự hội thảo.
Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Tòa nhà Bộ Công Thương, tầng 5, số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37153697/ Mobile: 091 682 9998 (Chị Thanh Ngân)
Email: tathanhngan1308@gmail.com;
Website: http//thongtincongthuong.vn; thuongmaibiengioimiennui.gov.vn

Giấy mời tham dự Hội thảo “Quảng bá và kết nối thị trường sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2020”.

Nguồn: VITIC